Dissertations

PhD Defense Boel Niklasson “Pain relief following cesarean section –short and long term perspectives”

2015-05-0809:00 to 13:00 R 64Karolinska University Hospital, HuddingeCentre for Gender Medicine
IMPROvED project in Sweden

First mother who volunteered to the IMPROvED project with the midwife Boel Niklasson

First mother who volunteered to the IMPROvED project with the midwife Boel Niklasson

8 maj 2015, kl 09.00
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Huvudhandledare:
Docent Agneta Blanck, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för obstetrik och gynekologi

Bihandledare:
Docent Märta Segerdahl, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Enheten för anestesiologi och intensivvård
Docent Susanne Georgsson Öhman, Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Fakultetsopponent:
Docent Anil Gupta, Örebro Universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Betygsnämnd:
Docent Lena Mårtensson, Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande
Docent Ylva Vladic Stjernholm, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för obstetrik och gynekologi
Docent Dagmar Westerling, Lunds Universitet, Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för anestesiologi och intensivvård

Support: KI Centre for Gender Medicine

Gender medicineObstetrics