Dissertations

Doctoral thesis defence: Carola Klint Edlund

Denna sida på svenska
2018-02-2614:00 Magnus Huss, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, StockholmOther

"Lyft och överflyttning med och utan hjälpmedel för personer med förvärvad hjärnskada"

Principal supervisor

Professor Åke Seiger, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet

Examination Board

Associate Professor Lisbeth Claesson, Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg

Professor Jörgen Borg, Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital (KIDS), Karolinska Institutet

Professor Tore J Larsson, Centrum för hälsa och byggnad (CHB), Kungliga Tekniska Högskolan

Co-supervisors

Professor Karin Harms-Ringdahl, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet

Professor Jan Ekholm, Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital (KIDS), Karolinska Institutet

Links