Dissertations

Dissertation: Mina Rydell

2014-03-2109:00 Lecture hall Inghe, the Widerstöm buildingCampus Solna
Mina Rydell
Mina Rydell

Tobacco Use and Dependence - Does it Originate in Utero?

Huvudhandledare:
Professor Maria Rosaria Galanti
Karolinska Institutet
Institutionen för folkhälsovetenskap

Bihandledare:
Professor Cecilia Magnusson
Karolinska Institutet
Institutionen för folkhälsovetenskap

Professor Sven Cnattingius
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin

Docent Fredrik Granath
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin

Fakultetsopponent:
Professor Jaakko Kaprio
Helsingfors universitet
Hjelt-institutet

Betygsnämnd:
Professor Ingrid Nylander
Uppsala universitet
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Professor Juan Merlo
Lunds universitet
Medicinska fakulteten
Enheten för Socialepidemiologi

Professor Arja Rimpelä
Tammerfors universitet
School of Health Sciences

Contact person: Mina Rosenqvist
Public Health