Dissertations

Dissertation: Daniel Berglind

2014-12-1109:30 Lennart Nilsson salen, Alfred Nobels väg 15ACampus Solna

Titel. Maternal obesity surgery: Effects in women, spouses and offspring

 

Huvudhadledare:

Professor Finn Rasmussen

Karolinska Institutet

Institutionen för folkhälsovetenskap

 

Bihandledare:

Professor Erik Näslund

Karolinska Institutet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

 

Professor Ata Ghaderi

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

 

Fakultetsopponent:

Docent Jarl Torgerson

Göteborgs Universitet

Institutionen för medicin

 

Betygsnämnd:

Docent Anastasia Nyman

Karolinska Institutet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

 

Associate Professor Maria Hagströmer

Karolinska Institutet

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

 

Docent Christian Benedict

Uppsala Universitet

Institutionen för neurovetenskap