Denna sida på svenska
Loading profile information...

Education

Master of Medical Science with a Major in Biomedicine, Karolinska Institutet, 2013

Bachelor of Medical Science with a Major in Biomedicine, Karolinska Institutet, 2011

Research description

Studying antigen-specific T cells in sarcoidosis