New Silvia Doctors for a better dementia care around the world

Published 2016-05-18 14:49. Updated 2016-09-15 14:59Denna sida på svenska
2016´s Silvia Doctors together with Her Majesty Queen Silvia of Sweden and representatives of Karolinska Institutet and Silviahemmet. Photo: Erik Cronberg.

Silvialäkarna 2016 tillsammans med H.M. Drottningen samt representanter för Karolinska Institutet och Silviahemmet. OBS ange alltid fotograf: Erik Cronberg OBS

2016´s Silvia Doctors together with Her Majesty Queen Silvia of Sweden and representatives of Karolinska Institutet and Silviahemmet. Photo: Erik Cronberg.
AlzheimerDementiaDistance education