Forte grants within aging and health care to 10 research groups at NVS

Published 2014-11-18 14:45. Updated 2017-11-22 16:34Denna sida på svenska

On November 17th, Forte's board approved this years applications for research project within aging and health care. The following ten principal applicants at NVS received grants:

Name /Division Project title SEK

Christina Helging Opava

Physiotherapy

Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit 2010-studien. Epidemiologi, intervention och bakomliggande mekanismer
3 330 000

Kerstin Tham

Occupational therapy

Utveckling, utvärdering och implementering av en ny modell för en kliencentrerad, IT baserad och interdisciplinär rehabiliteringsintervention för personer med stroke 1 470 000

Lena Borell

Occupational therapy

Implementering av Evidensbaserad kunskap i Hemtjänsten 3 115 000

Claudia Lampic

Nursing

 Ett avbrott i livet - åtgärder för att minska påverkan av cancer på fertilitet och sexualitet hos tonåringar och unga vuxna med cancer 3 230 000
 

Kristina Johnell

ARC Aging Research Center

Läkemedelsbehandling i livets slutskede i vård- och omsorgsboende: förbättrat omhändertagande tvärs över länder 2 130 000

Ann Langius-Eklöf

Nursing


Effekter av tidig identifikation av patientrapporterade symtom med stöd av en interaktiv applikation för mobil och läsplatta – med fokus på personcentrerad, säker och kostnadseffektiv cancervård
1 530 000

Elisabeth Rydwik

Physiotherapy

Better in Better out: Kan preoperativ träning minska risken för komplikationer, mortalitet och ge kortare vårdtider hos sköra äldre personer? 3 830 000

Erika Franzén

Physiotherapy

Improving balance and physical activity in elderly with Parkinson’s disease – long-term efficacy and effectiveness in a clinical practise of the HiBalance program 3 230 000

Lena Rosenberg

Occupational therapy

Utformning av gemensamma rum i vård och omsorgsboenden för personer med demens 2 030 000

Johan Fastbom

ARC Aging Research Center

 Patientcentrerat IT-stöd för kvalitet och säkerhet i äldres läkemedelsanvändning: QS-projektet 2 830 000

 

Grant