Half-time controls

Half-time control: Marian Papp

2014-10-1709:30 room 615, Alfred Nobels alle 12, level 6 (entrance from level 5), CeFAM, Karolinska InstitutetCampus Flemingsberg

Title: Effect of yogic exercises on objective and subjective health parameters

Main supervisor

Per Wändell, professor, NVS, allmänmedicin

Co-supervisors

Petra Lindfors, professor, Stockholms universitet, psykologiska institutionen

Malin Nygren-Bonnier, medicine doktor, NVS, sjukgymnastik

Lennart Gullstrand, medicine doktor, GIH

Examination Board

Per Kristiansson, docent, Uppsala universitet, Folkhälso- och vårdvetenskap, allmänmedicin

Maria Hagströmer, docent, KI, NVS, fysioterapi

Örjan Ekblom, medicine doktor, GIH