Dissertations

Dissertation: Martin Bellander

Denna sida på svenska
2016-11-3013:00 Hillarpsalen, Retzius väg 8Campus SolnaDivision of Aging Research Center (ARC)

Title: Plasticity of memory functions - Genetic predictors and brain changes

Opponent

Kristine Walhovd, Oslo University

Examination board

Fredrik Ullén, Karolinska Institutet

Jerker Rönnberg, Linköping university

Lisa Thorell, Karolinska Institutet

 

Main supervisor

Professor Lars Bäckman, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Contact

Contact person: Johanna Bylund
AgeingDoctoral educationDoctoral student