Dissertations

Dissertation: Lena Swedberg

2014-11-2813:00 room 263, Alfred Nobels Allé 12Campus Flemingsberg

Title: Home care for patients in need of advanced care and technology

Main supervisor:

Docent Ingrid Hylander
Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Co-supervisors:

Bitr. professor Eva Hammar Chiriac
Linköpings Universitet, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande

Docent Hans Michélsen
Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Docent Lena Törnkvist
Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Opponent:

Professor Britt-Marie Ternestedt
Ersta Sköndals Högskola, Institutionen för Vårdvetenskap

Examination board:

Docent Hans Thulesius
Lunds Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper

Docent Berit Lindahl
Göteborgs Universitet/Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap

Docent Claudia Bernhard-Oettel
Stockholms Universitet, Institutionen för Psykologi