Dissertations

Dissertation: Lena Lundh

2015-03-0613:00 Alfred Nobels Allé 12, room 263Campus FlemingsbergDivision of Family Medicine and Primary Care

Title: I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

Principal supervisor

Docent Lena Törnkvist
Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Co-supervisors

Professor Hans Gilljam
Karolinska Institutet,  Institutionen för Folkhälsovetenskap

Professor Maria Rosaria Galanti
Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Faculty examiner

Professor Albert Westergren
Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle

Examination committee

Docent Ingvar Krakau
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin

Docent Inger Kull
Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Forskning och Utbildning

Docent Jonas Sandberg
Hälsohögskolan Jönköping, Avdelningen för Omvårdnad