Dissertations

Dissertation: Krister Håkansson

Denna sida på svenska
2016-10-2814:15 Petrén, Nobels väg 12B, Solna CampusCampus SolnaDivision of Aging Research Center (ARC)

Title: The role of socio-emotional factors for cognitive health in later life

Opponent

Docent Francois Herrman, University of Geneva

Examination board

Professor emeritus Bo Malmberg, Jönköping University

Professor Katri Räikkonen-Talvitie, University of Helsinki

Associate Professor Michael Rönnlund, Umeå universitet

 

Main supervisor

Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Contact

Research coordinator

Krister Håkansson

E-mail: krister.hakansson@ki.se

Contact person: Johanna Bylund
AgeingDoctoral educationDoctoral student