Dissertations

Dissertation: Jonas Wastesson

2014-11-2809:30 CMB-salen, Berzelius väg 21Campus SolnaDivision of Aging Research Center (ARC)

Title: “Unequal drug treatment: age and educational differences among older adults”

Main supervisor:

Associate Professor Kristina Johnell, Department of Neurobiology, Care sciences and Society, Division of Aging Research Center

Co-supervisors:

Professor Marti G. Parker, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Reseach Center

Professor Johan Fastbom, Department of Neurobiology, Care sciences and Society, Division of Aging Research Center

Professor Mats Thorslund, Department of Neurobiology, Care sciences and Society, Division of Aging Research Center

Opponent

Professor Bo Burström
Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences, Division of Social Medicine 


Examination Board:

Associate Professor Sofia Kälvemark Sporrong
University of Copenhagen, Department of Pharmacy, Division of Social Pharmacy

Professor Ragnar Westerling
Uppsala University, Department of Public Health and Caring, Division of Social Medicine

Professor Bo Malmberg
Jönköping University, Department of Health Sciences, Division of Gerontology

Links