Dissertations

Dissertation: Helena Bergström

2014-09-1113:00 Inghesalen, Tomtebodavägen 18ACampus SolnaDivision of Physiotherapy

Health promotion for adults with intellectual disabilities: Evaluation of a multi-component intervention in community residences

Main supervisor

Docent Liselotte Schäfer Elinder

Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Co-supervisors

Docent Maria Hagströmer

Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ph.D. Ulla Wihlman

Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Ph.D. Jacek Hochwälder

Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

Opponent

M.B.Ch.B.M.D. Craig Melville

University of Glasgow, Institute of Health and Wellbeing

Committee

Professor Lauren Lissner

Göteborgs Universitet, Institutionen för medicin

Ph.D. Anette Kjellberg

Linköpings Universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Professor Anders Gustavsson

Stockholms Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik