Dissertations

Dissertation: Beata Ferencz

Denna sida på svenska
2017-03-1709:30 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6Campus SolnaDivision of Aging Research Center (ARC)

Title: Genetic and lifestyle influences on memory, brain structure and dementia

Opponent

Associate Professor Kirk Erickson, University of Pittsburgh

Examination board

Professor Timo Mäntylä, Stockholm University

Professor Magnus Lindwall, University of Gothenburg

Associate Professor Michael Rönnlund, Umeå University

Main supervisor

Professor Lars Bäckman, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Contact

AgeingDementiaDoctoral educationDoctoral studentGenetics