Lectures and seminars

Välkommen på frukostseminarium om Karolinska Institutets praktikprogram för doktorander och forskare!

2013-02-0808:00 to 2019-01-2217:28 Freys Hotels, Bryggargatan 12, Stockholm

Är er organisation intresserad av att vara med i Karolinska Institutets praktikprogram? Seminariet riktar sig till företag, organisationer och myndigheter som vill veta mer om KI:s satsning på praktikprogram för doktorander och forskare. Seminariet anordnas av Kunskapslotsen och KI Karriärservice.

KI Karriärservice driver sedan 2011 doktorandpraktik (1 månad) och sedan 2012 forskarpraktik (2 månader) där praktikanternas lön är fullt finansierad från KI. Förra året genomförde 26 personer praktik och inför 2013 räknar man med att kunna erbjuda 32 personer en praktikplats. Programmen har fått enbart positiva utvärderingar och genererat både anställningar, forskningssamarbeten och ett breddat nätverk.

Upplägg

08.00-08.20 Frukost serveras (Kaffe/te/smörgås)

08.20-08.30 Kunskapslotsen hälsar välkomna

08.30-08.50 Information om programmen av KI Karriärservice

08.50 -09.00 Erfarenheter från en doktorand/forskare

09.00-09.10 Erfarenheter från ett företag/organisation

09.10-09.30 Frågor och diskussion

OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn!