Lectures and seminars

"Vad är en vetenskaplig artikel?"

2013-10-0812:45 to 13:00 Plats: Föreläsartorget, Universitetsbiblioteket (i både Huddinge och Solna)

Den 8 oktober har föreläsningsserien "Kaffe på maten" rubriken: "Vad är en vetenskaplig artikel? Lär dig att känna igen vetenskapliga artiklar och förstå deras roll i forskningsprocessen."

"Kaffe på maten" är en föreläsningsserie med KIB-labb & Språkverkstaden (Universitetsbiblioteket). Varje tisdag kl. 12.45 hålls 15-minuterspresentationer på föreläsartorgen på biblioteket, KI Campus Huddinge och KI Campus Solna. (Och ja, vi bjuder även på kaffe!)

Hjärtligt välkommen!