Lectures and seminars

Torgny Greitz föreläsningar

2013-04-1113:00 to 2018-07-2019:23 Fakultetsklubben, Hus L3, CMM, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Svensk Förenening för Neuroradiologi, SFNR, inbjuder årligen erkända neuroradiologer att föreläsa.

I år föreläser professor Mikael Svensson, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, professor Staffan Holmin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt professor Karel terBrugge, University of Toronto.