Lectures and seminars

"Skriva på 'Akademiska'"

2013-10-0112:45 to 13:00 Föreläsartorget, Universitetsbiblioteket (i både Huddinge och Solna)

Den 1 oktober handlar föreläsningsserien "Kaffe på maten" om att "Skriva på 'Akademiska' - gör din text tydligare och mer trovärdig med vetenskaplig stil."

"Kaffe på maten" är en föreläsningsserie med KIB-labb & Språkverkstaden (Universitetsbiblioteket). Varje tisdag kl. 12.45 hålls 15-minuterspresentationer på föreläsartorgen på biblioteket, KI Campus Huddinge och KI Campus Solna. (Och ja, vi bjuder även på kaffe!)

Hjärtligt välkommen!