Lectures and seminars

Seminarium: Kultur, hälsa och bemötande inom primärvård

2013-11-1316:30 to 17:15 rum 413, Alfred Nobels allé 23, plan 4, campus Huddinge

Eva Bojner Horwitz, med dr, kulturhälsoforskare, CSS
Karin Crosta Ahlforn, ST-läkare Allmänmedicin
Walter Osika, läkare, forskare & föreståndare vid CSS

CSS - Seminarieserie Ht 2013

Center for Social Sustainability

Karolinska Institutet

Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle