Lectures and seminars

Seminarium inför ALF-ansökan 2014 - Solna

2013-02-0612:00 to 13:30 Leksellsalen, Eugeniahemmet T3. Karolinska Universitetssjukhuset

Vad är ALF-medel, vem kan söka, hur söker man och vad är en bra ansökan?
Få råd och tips inför deadline den 18 februari 2013. Seminariet hålls Huddinge.

Lyssna på och ställ frågor till:

Professor Fred Nyberg, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Biologisk beroendeforskning, Uppsala universitet. Han har stor kunskap om och erfarehet av prioriteringsgruppsarbete och har varit ordförande under de senaste åren.

Lena Olsén, handläggare ALF Medicin, FoU-ledningen Karolinska Universitetssjukhuset.

Lunchsmörgås serveras till anmälda från kl. 11.45.