Lectures and seminars

Men, women and the cardiorenal syndrome.

2013-04-1514:00 to 17:00 Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Centrum för Genusmedicin arrangerar ett öppet minisymposium: "Cardiorenal syndrome" den 15 april 2013.
Inbjuden föreläsare:
Professor Ian Banks, President of the Mens Health Institute,United Kingdom.
Titel: "Hazard for the y chromosome owner"
Läs programmet.