Lectures and seminars

MEDICIN & KULTUR Psykologi för tandvårdspesonal

2013-11-1812:00 to 2018-12-1114:22 KI Universitetsbibliotek, KIB Huddinge

Shervin Shahnavaz presenterar sin bok Tandvårdspsykologi på biblioteket i Huddinge. Boken ger ett brett perspektiv på vad tandvårdspsykologi innebär, och hur man som yrkesutövande bäst kan bemöta patienter som känner starkt obehag inför tandläkarbesök. Boken tar upp olika kunskapsområden ur ett beteendemedicinskt perspektiv och ger en överblickbar och lättläst introduktion, med förslag på tillämpningsområden.

OBS!!! NY TID!!!! 18 November KL 12.00