Lectures and seminars

"Måste man referera?"

2013-09-2412:45 to 13:00 Föreläsartorget, Universitetsbiblioteket (i både Huddinge och Solna)

Den 24 september drar föreläsningsserien "Kaffe på maten" i gång. Ämnet för dagen är "Måste man referera? Lär dig om referensernas funktion i den vetenskapliga texten." Eftersom det är premiär bjuds det på tårta!

"Kaffe på maten" är en föreläsningsserie med KIB-labb & Språkverkstaden (Universitetsbiblioteket). Varje tisdag kl. 12.45 hålls 15-minuterspresentationer på föreläsartorgen på biblioteket, KI Campus Huddinge och KI Campus Solna. (Och ja, vi bjuder även på kaffe!)

Hjärtligt välkommen!