Lectures and seminars

Lunchföreläsning: Psykologi för tandvårdspersonal

2013-11-1812:00 to 2018-12-1908:15 Karolinska Institutet Universitetsbibioteket i Huddinge

Föreläsare: Shervin Shahnavaz, doktorand vid odontologiska institutionen
Universitetsbiblioteket bjuder på föreläsning och smörgås.

Shervin Shahnavaz presenterar sin bok Tandvårdspsykologi på biblioteket i Huddinge. Boken ger ett brett perspektiv på vad tandvårdspsykologi innebär, och hur man som yrkesutövande bäst kan bemöta patienter som känner starkt obehag inför tandläkarbesök. Boken tar upp olika kunskapsområden ur ett beteendemedicinskt perspektiv och ger en överblickbar och lättläst introduktion, med förslag på tillämpningsområden.