Conferences and symposiums

Jubilee Symposium in the honor of Dr. Åke Olsson

2013-04-1015:00 to 17:00 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen till ett vetenskapligt symposium med forskare som beviljats forskningsmedel ur Dr Åke Olssons Stiftelse för forskning inom haematologi. Stiftelsen fyller fem år i år och
vi vill uppmärksamma detta med ett jubileumssymposium.
OBS! Föreläsningarna kommer att hållas på engelska.