Lectures and seminars

Interneuron development in sickness and health

2013-09-2408:50 to 2018-12-1307:35 Nobel Forum, Karolinska Institutet, Campus Solna

Hjärnans funktion är beroende av att en balans mellan excitation och inhibition. Inhibitionen i de flesta hjärnstrukturer kommer från en klass av neuron som kallas interneuron eftersom de projicerar lokalt inom strukturen. Dessa celler signalerar genom gammaaminosmörsyra (GABA) och är en otroligt heterogen grupp av nervceller. De olika klasserna av interneuron kan definieras på flera olika sätt men några är morfologi, uttryck av markörer eller deras elektrofysiologiska egenskaper. Olika klasser av interneuron föds i olika delar av den embryonala hjärnan och migrerar stora avstånd innan de integreras i de lokala nätverken.

De olika interneuronens specifika funktion är ännu inte klarlagd men vi vet att de spelar en avgörande roll i de flesta neuropsykiatriska sjukdomar. Många av sjukdomarna, inklusive schizofreni och de i autismspektrumet, beror på att det blir något fel i utvecklingen i hjärnans inhibitoriska system.

Denna KI-konferens om "Interneuron development - in sickness and health" samlar några av de mest inflytelserika forskarna inom detta fält. Dessa forskare har bidragit dels till att vi nu betydligt mer förstår vilka processer som styr födseln, migrationen och integrationen av interneuron i deras nätverk, men också hur vi kan studera deras roll i hjärnan under såväl utvecklingen och i den vuxna hjärnan.

Program

Anmälan

För frågor, kontakta: