Half-time controls

Halvtidskontroll Pär Flodin

2013-06-1209:30 to 2018-07-2000:01 Osher-rummet, Retzius väg 8, A2:3, Karolinska Institutet r

Intrinsic brain activity in health and disease

Huvudhandledare:

Peter Fransson, Forskare, Institutet för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Sara Bengtsson, Forskarassistent, Institutet för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Martin Ingvar, Professor, Institutet för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Sakkunniga:

Lars Bäckman, Professor, Aging Research Center, Karolinska Institutet

Maria Engström, Universitetslektor och docent, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet

Håkan Fisher, Professor, Stockholms Universitet