Half-time controls

Halvtidskontroll-Mahyar Ostadkarampour

2013-04-0815:00 to 2018-12-1604:33 CMMs föreläsningssal, L8:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Title: T cell immune responses in pulmonary inflammation

Huvudhandledare: Jan Wahlström

Sakkunniga:

MD, PhD, Associate Professor, Lena Palmberg, KI

PhD, Senior Researcher, Mohsen Khademi, KI

PhD, Senior Researcher, John Andersson, KI