Half-time controls

Halvtidskontroll Kristina Sygel

2013-08-3010:00 to 2018-02-2008:34 Rättsmedicinalverkets Rättspsykiatriska avd i Stockholm, Alfred Nobels Alle 41 i Flemingsberg

Women as perpetrators and victims in forensic psychiatric and prison/probation contexts

Huvudhandledare:

Marianne Kristiansson, Adj. professor , Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Uno Fors, Professor , Institutionen för Data och Systemvetenskap (DSV), Stockholms Universitet

Sakkunniga:

Nils Lindefors, professor , Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Gun Heimer, professor

Robert Ramberg, professor