Half-time controls

Halvtidskontroll Kerstin Blom

2013-06-1409:30 to 2018-12-1415:20 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, lokal Askö avd M57

Cognitive Behaviour Therapy for Insomnia, with special attention to patients with co-morbid depression

Huvudhandledare:

Viktor Kaldo,Leg. psyk., fil dr, Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry,

Bihandledare:

Susanna Jernelöv, Leg psyk., med. dr: Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Section of Psychology

Nils Lindefors, MD, Prof., Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry

Sakkunniga:

Lena Mallon, PhD, Institutionen för neurovetenskap,Psykiatri, Akademiska sjukhuset

Markus Jansson Fröjmark, PhD, docent, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet

Gunilla Berglund, PhD, docent, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet