Half-time controls

Halvtidskontroll Homayoun Roshanisefat

2013-04-0813:00 to 2018-12-1904:19 CMM, Seminarierummet L8:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

MS and comorbidities

Huvudhandledare:

Scott Montgomery, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin Solna, enheten för klinisk epidemiologi

Bihandledare:

Shahram Bahmanyar, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin Solna, enheten för klinisk epidemiologi

Jan Hillert, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet,

Tomas Olsson, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Sakkunniga:

Pär Sparén, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)

Per Svenningsson, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Martin Gunnarsson, Docent, Universitetssjukhuset Örebro/Örebro Universitet