Half-time controls

Halvtidskontroll Henrik Landström Lysell

2013-05-3009:00 to 2018-12-1816:14 Konferensrummet, pl 7, Vårdvägen 1, S:t Görans sjukhusområde

Suicide and violence - Different behaviour in national Swedish cohorts

Huvudhandledare:

Professor Bo Runeson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Niklas Långström, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet

Marie Dahlin, Med Dr, Överläkare, Universitetslektor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Paul Dickman, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet

Sakkunniga:

Docent Peter Lindström, Polismyndigheten i Stockholm, Institutionen för kriminologi, Malmö högskola

Adj prof Marianne Kristiansson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Prof Finn Rasmussen, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet