Half-time controls

Halvtidskontroll Hannes Laaksonen

2013-03-2213:00 to 2018-12-1116:27 L8:04 (CMM) seminarierummet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

The influence of IL-22BP on neuroinflammation in mouse, rat and human

Huvudhandledare:

Tomas Olsson, professor, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Bihandledare:

Maja Jagodic, forskarassisstent, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Andre Ortlieb, post-doc, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Sakkunniga:

Mikael Svensson, professor, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Lisa Westerberg, forskarassistent, institutionen för medicin, Karolinska institutet

Mauro D´Amato, forskarassistent, institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet