Half-time controls

Half time seminar: Helga Olsen

2013-10-0413:00 to 2018-12-1114:15 CMMs föreläsningssal

Bronchoalveolar lavage in health and pulmonary inflammatory diseases

Huvudhandledare: Johan Grunewald

Bihandledare: Anders Eklund, Göran Tornling

Enheten för lungmedicin, Institutionen för medicin