Lectures and seminars

GYMNASTIK SOM MEDICIN

2013-04-1818:00 to 2018-12-1713:42 HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET, Haga Tingshus, Annerovägen 12, Solna

Intresset att bota och lindra sjukdomar med hjälp av gymnastik och massage blev oerhört populärt under 1800-taelt och sjukgymnastik blev högsta mode. Sverige var ledande i denna utveckling och läkare och lekmän från jodens alla hörn reste till Sverige för att hålla sig a jour. Målet var Kungl. Gymnastiska Central Institutet (GCI) i Stockholm. Ett nytt yrke, sjukgymnasterna, växter fram och spred sig över välden.

Gustaf Zander (1835-1920). Lärare vid Karolinska Institutet, är skaparen av den mediko-mekaniska gymnastiken. Hans sinnrika ingeniörskonster på sjukgymnastikens område blev prototypen för våra moderna gym, och genom de hundratals Zander-institut med träningsmaskiner som växte upp över hela den civiliserade världen, blev Gustaf Zander under en period den kanske mest internationellt kände svenska läkare.

Gymnastik som medicin är också titeln på en rikt illustrerad bok som under våren utges av Atlantis. Författaren ANDERS OTTOSSON, fil dr och forskarassistent vid Institutionen för Historiska Studier, Göteborgs Universitet, berättar mer om Zander och ger oss en bildkavalkad över hans mediko-mekaniska apparater.

Ett urval rara och kuriösa böcker ur GCI:s gamla boksamling beskriver Ove Hagelin i Kinetic Jottings (1995), vars titel är lånad från en bok av Carl August Georgii (1808), en Pehr Henrik Lings närmaste lärjungar och missionär för den svenska gymnastiken i London.

Inträde 100 kronor kontant

Förfriskningar serveras