Dissertations

Dissertation: Örjan Skogar

2013-09-2713:00 to 2018-12-1620:32 lokal B 64, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Geriatriska kliniken.

On the effects of Tactile Touch in Parkinson´s Disease patients "The Parkitouch study"

Huvudhandledare:

Prof., MD, PhD Johan Lökk, Karolinska Institutet, Huddinge

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Bihandledare:

MD, PhD Carl-Johan Törnhage, Fakulteten för Humaniora och

Samhällsvetenskap, Karlstads Universitet

Fakultetsopponent:

Doc., MD, PhD Åke Rundgren, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin

Betygsnämnd:

Doc., MD, PhD Dag Nyholm, Uppsala Universitet, Institutionen för Neurovetenskap

Prof., RN, PhD Torkel Falkenberg, Karolinska Institutet, Huddinge Institutionen för neurobiologi,

vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Doc., MD, PhD Mats Palmer, Karolinska Institutet, Huddinge

Institutionen för medicin