Dissertations

Dissertation: Mona Söderlund

2013-10-0409:00 to 2018-12-1908:12 Aulan, Ersta Sköndals Högskola, Stigbergsgatan 30

Förhållningssätt och kommunikation i mötet med personer med demenssjukdom - utvärdering av ett träningsprogram med validationsmetoden

Main supervisor:

Docent Görel Hansebo, Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Co-supervisors:

Professor Astrid Norberg, Ersta Sköndal högskola, Palliativt forskningscentrum

Professor Britt-Marie Ternestedt, Ersta Sköndal högskola, Palliativt forskningscentrum

Filosofie doktor Agneta Cronqvist, Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Opponent:

Helle Wijk, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och samhälle

Committee:

Agneta Berg, Högskolan i Kristianstad, Hälsa och samhälle

Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maria Engström, Högskolan i Gävle, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap