Dissertations

Dissertation Malin Ryner

2013-11-1509:00 to 2018-12-1220:50 Föreläsningssalen i Karolinska restaurangen Sodexo, Byggnad K1a plan 1, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anti-drug antibodies in patients with Multiple Sclerosis

Huvudhandledare:

Dr Anna Fogdell-Hahn, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare:

Professor Jan Hillert, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Fakultetsopponent:

Professor Andrew Pachner, Geisel School of Medicine, Dartmouth, Dartmouth-Hitchcock Medical Center

Betygsnämnd:

Docent Gerald McInerney, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Docent Rune Midgard, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Institutionen för neurovetenskap

Docent Vivianne Malmström, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin