Dissertations

Dissertation: Lina Forssell

2013-02-1509:00 to 2018-07-1813:06 room 215, Alfred Nobels allé 12, campus Huddinge

Gestational age at birth and risk of esophageal inflammation and cancer

Main supervisor:

Docent Olof Akre, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Enheten för klinisk epidemiologi

Co-supervisor:

Prof. Matteo Bottai, Karolinska Institutet, Institutionen för Miljömedicin, Enheten för biostatistik

Prof. Jesper Lagergren, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, Enheten för övre gastrointestinal forskning

Prof. Lars Agréus, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Centrum för Allmänmedicin

Opponent

Prof. Jørn Olsen, Aarhus Universitet, Department of Public health, Institute of epidemiology and social sciences

Committee

Docent Jan Johansson, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Docent Helle Kieler, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Enheten för klinisk epidemiologi

Docent Lars Stenhammar, Linköpings Universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin