Dissertations

Dissertation - Karin Hellgren

2013-05-2409:00 to 2018-02-2203:09 Föreläsningssalen, M41, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

"Chronic inflammation, anti-inflammatory treatment, and risk of malignant lymphomas".

Supervisor

Professor Johan Askling, Institutionen för medicin, Solna

Faculty-opponent

Professor Till Uhlig, Institutt for klinisk medisin, Oslo universitet