Dissertations

Dissertation - Joar Guterstam

Denna sida på svenska
2017-11-2109:00 Petrénsalen, Nobels väg 12 BCampus Solna

Titel: Imaging of the brain opioid system in amphetamine dependence

Huvudhandledare: Johan Franck

Bihandledare:  Nitya Jayaram-Lindström

Opponent: Trevor Robbins, University of Cambridge

Betygsnämnd:

Sophie Erhardt, Karolinska Institutet

Jerker Hetta, Karolinska Institutet

Markus Heilig, Linköpings Universitet

Contact person: Joar Guterstam