Dissertations

Dissertation: IngBritt Rydeman

2013-01-1813:00 to 2018-12-1905:12 room 263, Alfred Nobels Allé 12, Karolinska Institutet, campus Huddinge

Discharged from Hospital and in need of Home Care Nursing - experience of older persons, their relatives and care professionals

Main supervisor

Doc. Lena Törnkvist

Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Centrum för allmänmedicin

Co-supervisor

Professor Lars Agreus, Karolinska institutet, Institutionen

för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Centrum för allmänmedicin

Opponent

Professor Ingegärd Fagerberg, Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndals Högskola

Committee

Professor Siv Söderberg, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet

Professor Gun Nordström, Institutionen för vårdvetenskap

Karlstad Universitet

Doc. Jonas Sandberg, Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping