Dissertations

Disputation:Deliberate self-harm patients in the emergency department - clinical and epidemiological studies.

2013-05-2409:00 to 2018-12-1816:21 Aulan, Södersjukhuset, Stockholm

Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet offentligen försvaras i Aulan, Södersjukhuset, Stockholm.
av
Leg. läkare Katarina Bilén

Fakultetsopponent: Docent Jussi Jokinen, Karolinska Institutet,Inst för klinisk neurovetenskap

Huvudhandledare:Professor Sari Ponzer, Karolinska Institutet, Inst för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset