Dissertations

Disputation Vasiliki Folia

2013-05-0310:00 to 2018-12-1606:38 Atrium, Nobels väg 12b, Karolinska Institutet Solna

Implicit structured sequence learning

Huvudhandledare:

Docent Karl-Magnus Petersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Martin Ingvar, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Fakultetsopponent:

Professor Thomas F. Münte, University of Lübeck, Department of Neurology

Betygsnämnd:

Professor Francisco Lacerda, Stockholm University, Department of Linguistics

Professor Fredrik Ullén, Karolinska Institutet, Department for Neuroscience

Professor Mats Olsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet