Dissertations

Disputation - Stefan Ljunggren

2013-10-1109:00 to 2018-07-1618:51 Aulan, plan 6, hiss C, Södersjukhuset

Doktorand

Stefan Ljunggren, Klin. för kirurgi, ortopedi, urologi, ÖNH Södertälje sjukhus och Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Avhandlingens titel

Fluid and nutrition support before total hip replacement surgery

Opponent

Professor Lars Adolfsson, Linköpings Universitet, Inst. för klinisk och experimentell medicin, IKE

Betygsnämnd

Docent Margareta Hedström, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Professor Björn Eliasson, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Inst. för medicin

Professor Jan Jakobsson, Karolinska Institutet, Inst. för fysiologi och farmakologi

Handledare

Professor Robert Hahn, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Thomas Nyström, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset