Dissertations

Disputation Marie Nilsson

2013-02-2209:00 to 2018-12-1409:34 Sal Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Psychosocial factors and return to work after breast cancer surgery - women´s perspective

Huvudhandledare:

Professor Kristina Alexanderson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin

Bihandledare:

Fil Dr Lena-Marie Petersson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin

Docent Mariann Olsson, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för socialt arbete

Fil Dr Agneta Wennman-Larsen, Sophiahemmet Högskola

Fakultetsopponent:

Professor Kerstin Ekberg, Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Riskcentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering

Betygsnämnd:

Docent Henrik Ullén, Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Onkologisk endokrinologi

Docent Claudia Lampic, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för vårdvetenskap

Docent Gunnar Bergström, Karolinska Institutet, Institutionen för miljömedicin, Enheten för interventions- och implementeringsforskning