Dissertations

Disputation Malin Hemphälä

2013-04-0410:00 to 2018-07-2119:59 Magnus Huss auditorium, hus Z8, plan 00, Karolinska Sjukhuset, Solna

Personality traits among individuals who as adolescents consulted for a substance use problem

Huvudhandledare:

Docent Anders Tengström, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare:

Professor Sheilagh Hodgins, Kings College London, Institute of Psychiatry

Fakultetsopponent:

Docent Nina Lindberg, Helsinki University, Institute of Psychiatry

Betygsnämnd:

Professor Henrik Belfrage, Mittuniversitet, Institutionen för hälsovetenskap

Professor emerita Britt af Klinteberg, Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen

Professor emerita Marie Åsberg, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap