Dissertations

Disputation Lisa Arvidsson

2013-04-1209:00 to 2018-12-1222:58 Kugelbergssalen, Neurologiska och Neurokirurgiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Features of Adult Neural Progenitor Cells

Huvudhandledare:

Professor Lou Brundin, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Bihandledare:

Professor Mikael Svensson, Karolinska Institutet, Institutionen för KliniskaNeurovetenskap

PhD Ruxandra Covacu, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Fakultetsopponent:

Professor Iver Langmoen, Vilhelm Magnus Laboratoriet för Neurokirurgisk Forskning, Institutet för Kirurgisk Forskning, Oslo Universitet

Betygsnämnd:

Docent Claes Hultling, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Professor Elisabeth Ronne-Engström, Uppsala Universitet, Institutionen för Neurovetenskap

Docent Erik Sundström, Karolinska Institutet,Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle