Dissertations

Disputation - Kristina Sonnevi

2013-09-2009:00 to 2018-12-1715:33 Aulan, plan 6, hiss C, Södersjukhuset

Doktorand

Kristina Sonnevi

Avhandlingens titel

Venous thromboembolism in women - Risk factors and long term follow-up

Opponent

Professor Sabine Eichinger, Medical University of Vienna, Karl Landsteiner Institute of Thrombosis Research

Betygsnämnd

Professor Agneta Siegbahn, Uppsala Universitet, Inst. för medicinska vetenskaper

Docent Anders Själander, Umeå Universitet, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin

Docent Cecilia Magnusson, Karolinska Institutet, Inst. för folkhälsovetenskap

Handledare

Docent Gerd Lärfars, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Adj. professor Johanna Adami, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Solna

MD, PhD Margareta Holmström, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Solna